Hélène Augé - Corrida

Previous Up Next


Toro Toro

1992
oil on canvas
73 x 60


Toro Toro