Hélène Augé - Nudes

Previous Up Next


White Skin

1991
oil on canvas
100 x 65


White Skin